Meny

Anna Svalander Liberalerna Borås

Anna Svalander

1:a namn på Liberalerna i Borås lista.

Image
Följ mig på Facebook.

Samtidigt är skolan en av Anna Svalanders starkaste sidor. Hennes kliv uppåt i toppen för Liberalerna i Borås blir en välbehövlig förnyelse för partiet.

Hanna Grahn, BT

Politik skall riva hinder – inte bygga murar!

Jag är liberal. För mig är alla människor lika mycket värda, men inte likadana. Därför är det viktigt att det finns alternativ så att var och en kan hitta den skola, det äldreboende eller den bostad som passar dem. Liberalismen tar avstamp i frihet. Att ha ett jobb med egen försörjning ger ekonomisk frihet. En bra skola där alla barn kan nå sina drömmar är frihet till ett självständigt liv. Om du har en funktionsnedsättning ska du självklart få assistans för att ha frihet att leva ditt liv som du vill. Därför är jag liberal.

Image

"Frihet måste försvaras"

"Skolan först"

Senaste

Publicerat 10 november 2017. BT

Svar till Åsa Fahlén m.fl., Lärarnas riksförbund, BT 6/11.

Liberalerna är besjälade av att skapa en bra skola för alla. Kunskap och utbildning ger människor möjligheter att förbättra sin livssituation och en gemensam och samlad strategi f...

Publicerad 10 okt 2017, BT

När beslutet att bygga EMC, energi och miljöcenter, på Sobacken fattades av kommunfullmäktige i mars 2015 var jag den enda ledamoten som röstade emot. Jag var kritisk till att beslutsunderlaget var bristfälligt, att prognoserna var felaktiga och menade att...

Debattartikel BT, 25 mars 2014.

Reimar Westerlind skriver i BT den 18 mars att ”tro får man göra i kyrkan”. Jag är troende och bär med mig min tro varje dag i alla situationer, inte bara i kyrkan. Det är tråkigt att Westerlind nedvärderar min tro och det kyrkan är för mig. Ja...

Motion från Anna Svalander om att frångå kösystemet till de fristående skolorna i Borås så att dessa också kan ta emot nyanlända elever. 

Läget i världen är ytterst instabilt och fler människor än någonsin befinner sig på flykt undan krig och katastrofer. En rännil a...

Anna om Borås skolor.

Anna om Sobacken projektet.

Valfrihet för Borås seniorer

Vad skiljer alliansen från de rödgröna?

Image

Kontakta Liberalerna

Image

Kontakta Liberalerna Borås