Meny

Image

Vem är Anna Svalander?

Jag är född och uppvuxen i Norrköping. Tidigt blev jag intresserad av samhället och internationella frågor och det var en av anledningarna till att jag valde samhällsvetenskaplig gymnasielinje. När jag var 15 år skulle en kompis till min bror utvisas, jag hade själv sett ärr efter tortyr på hans kropp och jag kunde inte förstå varför. De som engagerade sig för att vännen skulle få stanna var Liberala ungdomsförbundet så jag blev medlem. Det var väldigt utvecklande och lärorikt att vara med i ett ungdomsförbund.

Som 17-åring blev jag Norrköpings fredsambassadör och fick delta i en sex veckor lång utbildning i Sverige, Sovjet och USA tillsammans med svenska, ryska, baltiska, amerikanska och indiska ungdomar. Det var naturligtvis en fantastisk upplevelse som format mig mycket.

När jag tog studenten och började jobba som volontär för den organisation som arrangerade fredsutbildningen flyttade jag till Stockholm och mitt partipolitiska engagemang vilade i tio år. Under de åren var jag engagerad i Svenska FN-förbundet, Forum Syd och andra ideella internationella organisationer.

För tjugo år sedan flyttade jag till Borås och gick med i Liberalerna år 2000. Vid valet 2002 kom jag in i kommunfullmäktige och har varit ledamot där sedan dess. Under åren 2006-14 var jag ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Det var otroligt mycket arbete men roligt att uppleva att det går att påverka, utveckla och förändra!

Under den tiden var det Alliansen som styrde Sverige och Jan Björklund var utbildningsminister. Jag var med i hans skolpolitiska råd tillsammans med ledande liberala skolpolitiker runt om i landet. Tack vare mina insatser som ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås blev jag invald i Sveriges Kommuners och Landstings utbildningsberedning. Det är ett uppdrag jag uppskattar mycket, vi är som en remissinstans till regeringen, vi läser propositioner och statliga utredningar och får lämna synpunkter. Tack vare det uppdraget är jag ständigt uppdaterad på skolområdet.

2013 blev jag invald i Liberalernas partistyrelse. Det är väldigt roligt att få vara med och leda vårt parti.

Sedan förra valet är jag ersättare i kommunstyrelsen. Nu satsar jag på att bli kommunalråd för Liberalerna. Jag vill vara med och ta ansvar för vår stad, varje skattekrona ska användas rätt, det måste bli ordning och reda i kommunens affärer. Ett projekt kan inte få bli 500 000 000 kr dyrare så som Sobackenprojektet blivit.

Med mig som kommunalråd kommer Borås att bli mer liberalt, det innebär att alla kommuninvånares frihet ökar, föräldrar får själva bestämma i vilken skola barnen ska gå, när du blir äldre får du själv välja om du ska bo kvar hemma eller flytta till i trygghetsboende. Om du har funktionsnedsättningar ska du få det stöd du behöver för att kunna leva ditt liv. Jag vill bygga ett gott samhälle, ett bra Borås. Jag är övertygad om att det börjar i skolan. Alla elever kan och vill lyckas om vi ger rätt förutsättningar. Jag vill skapa skolor med kunskap, lugn och ro i klassrummet, skickliga välavlönade lärare, rektorer som får utöva ett pedagogiskt ledarskap. Borås ska ligga i topp i kunskap och lärarlöner – inte i viten från skolinspektionen!

Jag vet att det med hårt arbete går att förändra och förbättra vår stad. Hoppas att du vill göra det tillsammans med mig!